top of page
הקדשה לשירה.jpeg

מוקדש לשירה

היא התייחסה לשיחות

כמו שהתייחסה למעיינות

צריך להתפשט מהר

לקפוץ עמוק

וגם אם זה עושה קצת שוק בהתחלה

בסוף זה תמיד מרענן

חברות כמו שלנו אני מאחלת לכולן

-

שתהיה לכל אחת אחות אחת כזו

שהיא מהלב ולא מהגנים

מקום קטן בנפש של אחרת,

להיות תמיד המעריצות הכי גדולות

האחת של השנייה 

bottom of page